• Yüksək və alçaq gərginlikli lövhələrin quraşdırılması, yüksək və alçaq gərginlikli kabel və hava xətlərinin çəkilməsi, təchizatı, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan