FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİMİZ

“Bakelektro” ASC-nin rəhbərliyi və mühəndislər komandası sifarişçilərin tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq elektrik avadanlıqlarının və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və onların təmiri sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Şirkətin fəaliyyəti aşağıdakı sahələri əhatə edir.

Orta Gərginlikli Elektrik Sistemləri

 • Layihənin dizaynı və yerinə yetirilməsi
 • Orta gərginlikli yuvalar
 • Transformatorlar
 • Orta gərginlikli enerji paylama sistemleri
 • Hava xətləri
 • Yeraltı xətlər

AG- Alçaq Gərginlikli Enerji Paylama Sistemləri

 • Layihənin dizaynı və yerinə yetirilməsi
 • Alçaq gərginlikli enerji paylama panoları
 • Daxili və xarici işıqlandırma
 • Busbar sistemi
 • Xətlərin və kabellərin çəkilməsi
 • Kompensasiya Sistemi

ZA- Zəif Axın Sistemləri

 • Layihənin dizaynı və yerinə yetirilməsi
 • Yanğın aşkarlama və həyəcan sistemi
 • Telefon, data sistemleri
 • Ümumi səsləndirmə, təcili anons sistemi
 • SMATV, İP Tv sistemi
 • Təhlükəsizlik , Qapalı dövrə kamera sistemi
 • Avtopark Giriş-Çıxış sistemi
 • İnterkom sistemi
 • Xəstəxana idarəetmə sistemi, tibb bacısı çağrı sistemi
 • Mərkəzi saat sistemi
 • Fərdi çağırış sistemləri
 • Bank növbə sistemləri
 • Vizual səs sistemləri
 • Konfrans ve təqdimat sistemləri

Ehtiyyat Elektrik Sistemləri

 • Generator layihə dizaynı və layihələrin yerinə yetirilməsi
 • Generator pano dizaynı
 • Generator quraşdırma
 • Davamlı enerji təchizatı layihəsinin dizaynı və layihənin yerinə yetirilməsi
 • Davamlı enerji təchizatı pano dizaynı
 • Davamlı enerji təchizatı sisteminin quraşdırılması

Topraqlama Sistemləri

 • İldırımdan qorunma layihəsi dizaynı və layihələrin yerinə yetirilməsi
 • İldırımdan qorunma sisteminin quraşdırılması
 • Torpaqlama layihəsi dizaynı və layihələrin yerinə yetirilməsi
 • Torpaqlama sisteminin quraşdırılması

Avtomatika Sistemləri

 • Enerji nəzarəti sistemləri
 • Bina avtomatika sistemləri
 • İşıqlandırma avtomatika sistemi
 • SCADA