• Transformator məntəqəsində transformator, requlyator, kompensator, generator, UPS qurğusu, 10 və 0,4kV-luq yuvaların quraşdırılması, yüksək və alçaq gərginlikli kabel xətlərinin və kabel kanallarının çəkilməsi, Busbar sisteminin quraşdırılması, binadaxili işıqlanma işləri, elektrik, UPS və mexanika panellərin quraşdırılması, ildırımötürmə və torpaqlama sistemləri, yanğın-siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması.
  • Tamamlanan