• Transformator məntəqəsinin, 4 ədəd 2500 kvA-lıq transformatorun, SM6 yuvaların, Prisma Plus və alçaq gərginlikli panellərin, xarici və daxili güc kabellərinin quraşdırılması
  • Tamamlanan