• Transformator məntəqəsində transformatorun quraşdırılması, yüksək və alçaq gərginlikli kabel xətlərinin və kabel kanallarının çəkilməsi, Busbar sisteminin quraşdırılması.
  • Tamamlanan