• 3 ədəd transformator məntəqəsinin, 4 ədəd 2500 kvA-lıq və 2 ədəd 1000kvA-lıq transformatorun, KSO-285 tipli yuvaların, Prisma Plus alçaq gərginlik panellərinin, Busbar sisteminin, 5 ədəd 1125 kvA-lıq generatorun quraşdırılması, xarici kabel xətlərinin çəkilməsi.
  • Tamamlanan