• Transformator məntəqəsinin, 2x1600 kvA-lıq transformatorun, RM-6 tipli yuvaların, Prisma Plus panellərinin, Busbar sisteminin quraşdırılması, xarici kabel xətlərinin çəkilməsi.
  • Tamamlanan