Rüstəm Mustafayev Adına Dövlət İncəsənət Muzeyi

  • 2x2500 kvA-lıq transformator məntəqəsinin, 0,4 kV-luq Prisma Plus panellərinin quraşdırılması, elektrik kabellərinin çəkilməsi, kabel tavalarının, mərtəbə lövhələrinin, baş paylayıcı lövhənin, işıqlandırıcıların, projektorların quraşdırılması.
  • Tamamlanan