• Transformator məntəqəsinin, 2x1600 kvA-luq quru tip transformatorun, RM-6 tipli yuvaların və generatorun quraşdırılması, xarici kabel təchizatı.
  • Tamamlanan