• 2 ədəd 4x1000 kVA-lıq transformator məntəqəsinin, baş paylayıcı və 0,4 kV-luq Siemens paylayıcı lövhələrin quraşdırılması, Prisma Plus şitlərinin quraşdırılması, 0,4kV-luq kabel xəttinin çəkilməsi, 2 ədəd 1656kvA-lıq generatorun quraşdırılması.
  • Tamamlanan