• Yüksək və alçaq gərginlikli lövhələr, yüksək və alçaq gərginlikli kabel xətləri, kabel kanalları, boru, busbar, işıqlandırma, torpaqlama, quraşdırılması, təchizatı, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan