• Şahdəniz layihəsi çərçivəsində yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətlərin köçürülməsi və yenidən qurulması üzrə geoloji-axtarış və layihə işləri.
  • Tamamlanan