Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

  • HV, yüksək və alçaq gərginlikli lövhələr, Transformator, Generator, yüksək gərginlikli kabel xətləri, yüksək və alçaq gərginlikli kabel xətləri, təchizatı, quraşdırılması, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan