• 6 kV-luq orta gərginlik sistemi - 6 kV kabel xəttinin çəkilməsi, 6 kV yüksək gərginlik yuvalarının, 6/0,4 kV-luq transformatorların, 6 kV-luq dizel generatorlarının, 0,4 kV-luq alçaq gərginlik sisteminin, 0,4 kV-luq şin ötürücü (busbar) sistemlərin, 0,4 kV-luq dizel generatorlarının, kompensasiya qurğularının quraşdırılması,avtomobil dayanacağının işıqlandırılması, sınaq sazlama işlər.
  • Tamamlanan