• 1 ədəd 2x2500 kVA-lıq 35/0,4 kV-luq tranformatorun quraşdırılması, 35 kV-luq kabel xətlərinin və kanallarının çəkilməsi, alçaq gərginlikli lövhələr, işıqlandırma təchizatı, fasad işıqlandırılması, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan