National Gymnastics Arena

  • 35kV-luq kInstallation of 35kV cable line, 35 kV switchgears, 6 pieces of 1600kVA 35/04kV transformers, 0,4kV distribution facilities, Busbar and SCADA systems, testing and start-upabel xəttinin çəkilişi, 35 kV-luq yuvaların, 6 ədəd 1600kvA-lıq 35/0,4kV-luq transformatorun, 0,4kV-luq paylayıcı qurğunun, Busbar və SCADA sistemlərinin quraşdırılması, sınaq və işəsalma.
  • Completed