DƏYƏRLƏRİMİZ

Biz aşağıdakı dəyərlərə üstünlük veririk

  • Fəaliyyətimizin əsasında ədalət anlayışı durur, dürüst, vicdanlı və inamla addımlayırıq.
  • Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir.
  • Yüksək savad və bacarığa malik olan namizədləri işə alır və əməkdaşlarımızın "öz işinin lideri" olduğuna inanırıq.
  • İşçilərimizin motivasiyasına önəm veririk.
  • Müəssisəmizə etibar olunan bağlılığa böyük önəm veririk.
  • Ümumi keyfiyyət və təhlükəsiz iş həyat tərzimizdir.
  • Layihələrimizin icrası zamanı ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq.
  • Bütün işçilərimizə və işgüzar münasibətlərdə olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və digər sosial statuslarından asılı olmayaraq, bərabər davranırıq.