• 3 ədəd 2x1000 kVA-lıq transformator məntəqələrinin, 4 ədəd projektor maçtasının quraşdırılması, yüksək gərginlikli elektrik kabellərinin çəkilməsi, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan