• 6 kV-luq orta gərginlik sistemi - 6 kV kabel xəttinin çəkilməsi, 6 kV yüksək gərginlik yuvalarının, 6/0.4 kV-luq transformatorların, 6 kV-luq dizel generatorlarının, 0.4 kV-luq alçaq gərginlik sisteminin, 0.4 kV-luq şin ötürücü (busbar) sistemlərin, 0.4 kV-luq dizel generatorlarının, kompensasiya qurğularının quraşdırılması,avtomobil dayanacağının işıqlandırılması, dekorativ işıqlanma təchizatı, sınaq sazlama işləri.
  • Tamamlanan