• 35kV və 6kV-luq kabel xətlərinin çəkilişi, 35kV və 6kV-luq yuvaların, 25 MVA 35/6 kV-luq transformatorların, 0,4 kV-luq panellərin, Busbar sisteminin quraşdırılması, mühafizə sisteminin yığılması, sazlama işlərinin yerinə yetirilməsi, sınaq və işəsalma.
  • Tamamlanan