• Səhnə üçün giriş və paylayıcı panelin, SCADA və Busbar sisteminin quraşdırılması, xarici kabel təchizatı.
  • Tamamlanan