Azərbaycan Respublikası Vergilər Departamenti

  • Alçaq gərginlikli lövhələr, işıqlandırma, sınaq və işəsalma işləri, təchizatı, quraşdırılması, fasad işıqlandırılması, sınaq və işəsalma işləri.
  • Tamamlanan