İŞ PRİNSİPİMİZ

İŞ PRİNSİPİMİZ

Azərbaycan Respublikası üzrə, şəhər və şəhər daxili, müxtəlif tipli müəsissələrin elektrik təminatı üçün yüksək və alçaq gərginlikli hava xətlərinin, EVX (elektrik verilişi xətləri) və yarımstansiyaların tikinti-quraşdırma işləri.