İŞ PRİNSİPİMİZ

İŞ PRİNSİPİMİZ

1. Daxili və xarici bazarlarda yeni firmların axtarışı, inkişaf etmiş firmalarla uzunmüddətli əməkdaşlıq
2. Daha keyfiyyətli məhsullara üstünlük verilməsi
3. Alınmış mal-materialların operativ şəkildə xidmət sahələrinə çatdırılması
4. Peşəkar kollektiv