İŞ PRİNSİPİMİZ

İŞ PRİNSİPİMİZ

Təsdiqlənmiş layihənin analiz olunması və araşdırılması 

Sahədə ölçü işlərinin aparılması və bir daha yoxlanması
Eksteryerin və interyerin eskiz layihəsinin hazırlanması
Eksteryerin və interyerin üslub həlli
Eksteryerin və interyerin planlaşdırma həlli
Müxtəlif rakurslardan baxmağa imkan yaradan obyekt və ətraf ərazinin 3D modeli (kompüter modeli, üçölçülü görüntü)