ŞİRKƏT

ŞİRKƏT

Dəyərlərimiz

Biz aşağıdakı dəyərlərə üstünlük veririk :

  • Fəaliyyətimizin əsasında ədalət anlayışı durur, dürüst, vicdanlı və inamla  addımlayırıq;
  • Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir;
  • Yüksək savad və bacarığa malik olan  namizədləri işə alır və  əməkdaşlarımızın "öz işinin lideri" olduğuna inanırıq;
  • İşçilərimizin motivasiyasına önəm veririk;
  • Müəssisəmizə etibar olunan bağlılığa böyük önəm veririk;  
  • Ümumi keyfiyyət və təhlükəsiz iş həyat tərzimizdir;
  • Layihələrimizin icrası zamanı ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq;
  • Bütün işçilərimizə və işgüzar münasibətlərdə olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və digər  sosial statuslarından asılı olmayaraq, bərabər davranırıq.